Najnovšie
 
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Zníži sa ešte sadzba dane z príjmov právnických osôb?
15.4.2014, Mgr. Dušan Vančo, zdroj: Verlag Dashöfer
Do NR SR bol predložený poslanecký návrh zákona, ktorým sa navrhuje ďalšie zníženie tejto sadzby - a to na 19 %.
Súvisiace dokumenty

Nestihli ste termín 31.3.2014? Zabudli ste podať daňové priznanie k dani z príjmov?
7.4.2014, Ing. Blažej Bulák, zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovníci dane z príjmov, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok a ktorí si lehotu na podanie daňového priznania za r. 2013 nepredĺžili, boli povinní podať v priebehu I. Q 2014 daňové priznanie k dani z príjmov za r. 2013 - lehota na podanie daňového priznania uplynula 31.3.2014. V tej istej lehote boli povinní aj zaplatiť daň.
Súvisiace dokumenty

Ukladanie a zverejňovanie dokumentov v Registri účtovných závierok
25.3.2014, Ministerstvo financií SR, zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerrstvo financií SR vydalo Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Rada FASB navrhuje tri typy informácií, ktoré by sa mali zverejniť v poznámkach
31.3.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada pre účtovné štandardy finančného vykazovania (Financial Accounting Standards Board – ďalej len „Rada FASB“) vydala návrh pre rozhodovací proces na posúdenie toho, ktoré zverejnenia by mali byť požadované v poznámkach v priebežnej a ročnej účtovnej závierke. Navrhuje aj typy informácií, ktoré by sa nemali uvádzať v poznámkach k účtovnej závierke.
Súvisiace dokumenty

Ako sa vyhnúť chybám pri vypĺňaní daňových priznaní a kontrolného výkazu?
18.3.2014, Ing. Juraj Válek PhD., zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. januára 2014 musia elektronicky komunikovať všetci, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, daňový poradca ako aj advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní. Subjekty ktoré neplatia DPH - živnostníci, SZČO, fyzické a právnické osoby si môžu vybrať, či podajú daňové priznanie poštou, osobne, alebo sa rozhodnú pre elektronickú komunikáciu.
Súvisiace dokumenty

IFRS 14 Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii („Regulatory Deferral Accounts“)
6.3.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Rada IASB vydala predbežný štandard IFRS 14 s názvom Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii („Regulatory Deferral Accounts“) s účinnosťou od 1. januára 2016
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Vyhotovovanie faktúr správcom bytového domu a ich vykazovanie v kontrolnom výkaze
7.4.2014, Ing. Marián Drozd, zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe zmluvy o výkone správy vykonávame správu bytových domov. V prípade, že vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru je podnikateľ resp. právnická osoba, sme povinní vystaviť faktúru na mesačný zálohový predpis.
Súvisiace dokumenty

Samozdanenie - rakúsky odberateľ vystavil reklamačnú faktúru bez DPH
5.2.2014, Ing. Vladimír Bartoš, zdroj: Verlag Dashöfer
Náš zahraničný odberateľ (z Rakúska) nám vystavil reklamačnú faktúru dňa 18.12.2013, ktorú sme uznali.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

IFRS komplexný kurz I. + aktuálne zmeny pre rok 2014

28. - 30.4.2014, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Mundierová
Nenechajte si ujsť zaujímavý seminár, ktorý pokrýva problematiku IFRS komplexne. Diskutujte s odborníčkou a uľahčite tak svoju prax! Zbystrite pozornosť na úplne nové termíny v roku 2014!... Prihláška tu!

Prípravný kurz ku skúške IFRS špecialista

Apríl 2014, Bratislava
Lektor: doc. Ing. Miloš Tumpach PhD.
V Centre vzdelávania teraz máte jedinečnú možnosť získať certifikát IFRS špecialista, ktorý je ekvivalentom medzinárodnej kvalifikácie ACCA Diploma in International Financial Reporting.
Podmienkou získania certifikátu je skúška, ktorej predchádza tento 6-dňový prípravný kurz pod vedením špecialistu na problematiku IFRS doc. Ing. Miloša Tumpacha, PhD.
Okrem avízovaných tém bude na kurze riešené aj zadanie z predchádzajúcej skúšky, čo účastníkov dokonale pripraví na záverečnú skúšku. Počet miest je limitovaný...Prihláška tu!